Servei tècnic:
A Transelevacioriells li oferim cobertura tècnica de la seva maquinària un cop hagi realitzat la petició de lloguer. Tenim equips tècnics capaços de desplaçar-se fins al lloc de la incidència per tal de reparar, o trobar solució, a les possibles complicacions.
Servei de manteniment:
També li oferim servei de reparació i manteniment sobre la maquinària adquirida o que es tingui en propietat. Un servei de cobertura que garanteix el bon funcionament de les eines i la seguretat de no quedar-se penjat o a mitges quan més ho necessita.